Media

Expositie "Ode aan de Maas" 28 juni - 12 juli 2015

Het PLAKA kunstenaarsinitiatief in Megen organiseert met ‘Ode aan de Maas’ een speciaal evenement en een expositie waarmee ze een verbinding willen leggen tussen de ateliers, het gebouw de Acropolis, het leven en werken in de stad Megen en het Parthenon aan de Maas. Aanleiding is de internationale kunstmanifestatie Biënnale Mater Mosa.

Samen met PLAKA heb ik als curator met plezier gewerkt aan de vormgeving en uitvoering van dit community art project. Zo was het bijvoorbeeld een uitdaging om de voor de tentoonstelling beschikbare ruimte zo in te richten dat er een mooie lijn kon ontstaan. Een lijn die uitnodigt om de werken van de kunstenaars als geheel, maar ook als op zichzelf staande objecten te bekijken.

De naam PLAKA verwijst naar de bruisende kunstenaarswijk in de oude stad Athene. De komst van het Parthenon naar Megen vormt een uitgelezen gelegenheid om de eer te bewijzen aan de muzen van de kunsten, de filosofie en de muziek.

Vroeger nam de hele stad Athene deel aan de feestelijke processie in de maand juni ter ere van de godin Athena. Samen met de bevolking van Megen willen de kunstenaars deze oude traditie graag voortzetten en de banden met elkaar versterken.

Processie

Op zondag 28 juni vertrok er een bonte processie. Meer dan 100 deelnemers droegen gezamenlijk de kunstwerken van Plaka symbolisch naar de oever van de Maas. De kinderen hadden kunstvlaggen en banieren gemaakt. Tijdens de korte wandeling werd er volop gezongen.

Ode met woord en zang

Na aankomst bij de in bamboe opgetrokken zuilen van het Parthenon sprak ik een ode aan de Maas uit. Met het openingswoord ‘De rivier van de verandering’ ging ik in op de belangrijke rol van verandering in ons leven en de kunst, en op welke manier de rivier ons daar aan kan blijven herinneren. Voor de kinderen hield kunstenaar Antoon Versteegde, de bouwer van het Parthenon, ondertussen een workshop. Na zijn uitleg maakten zij zelf, zittend in het gras hun eigen constructies van bamboestokken. De ode aan de rivier werd afgesloten door een passend lied, uitgevoerd door de minderbroeders Franciscanen en de zusters Clarissen.

Opening tentoonstelling

Onder gezang van onder andere de koren Cantores en Cantatio keerde de stoet weer terug. Daar vond de opening plaats van de thema-tentoonstelling ‘Ode aan de Maas’. Edelsmid Hans van Gerwen, modevormgever Rianne van der Steen en beeldend kunstenaars Carola Bouchoms en Ruth van de Pol lieten zich inspireren door de vele elementen en vormen van het Water. Deze thema-tentoonstelling van de PLAKA kunstenaars is kort, maar krachtig nog te zien tot en met 5 juli 2015.

Katja Rodenburg

Bron: Antheia blossoms

 

Like me